INTERNETO SVETAINĖWWW.STILIAUSKOD.LT SLAPUKŲ POLITIKA

Ši Slapukų politika taikoma slapukų (ang. cookie) naudojimui interneto svetainėje https://www.stiliauskodas.lt/. Slapukų politikoje pateikiama informacija apie slapukų tipus, kiekvieno slapuko naudojimo tikslą, saugojimo laiką bei slapukų atsisakymo ar ištrynimo būdus.

 1. I. SĄVOKOS
 1. Svetainė – https://www.stiliauskodas.lt/.
 2. Administratorius – UAB „Stiliaus kodas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, juridinio asmens kodas 303233354, buveinė Liepų g. 48D, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 3. Lankytojas – Svetainės naudotojas.
 4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomeų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 5. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienašališkais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.
 6. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
 7. Naršyklė – programinė įranga, skirta atvaizduoti internetines Svetaines (tinklalapius) žiniatinklyje.
 8. IP adresas – kiekvienam prie žiniatinklio prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip žiniatinklio protokolo adresas. 
 9. Slapukas – mažas tekstinis failas, kurį Svetainė įrašo į Lankytojo kompiuterio ar mobilaus prietaiso Naršyklę. 
 10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 11. Kitos Slapukų politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.
 1. II. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Svetainė naudoja Slapukus išsaugojant informaciją Lankytojų kompiuteriuose ir mobiliuosiose įrenginiuose. Slapukais surinkti Lankytojų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, taip pat Privatumo politikos nuostatomis.
 2. Svetainėje naudojamų Slapukų tikslai: 1) patogiam, efektyviam ir Lankytojų poreikius atitinkančiam Svetainės funkcionavimui; 2) sklandaus Svetainės veikimui ir administravimui užtikrinti; 3) Svetainėje teikiamų Paslaugų funkcionalumui užtikrinti; 4) savalaikiam ir tinkamam Lankytojų užklausų, prašymų nagrinėjimui ir atsakymų į juos pateikimui; 5) statistinės ir kitokios analizės vykdymui; 6) kitiems teisėtiems tikslams įgyvendinti (Tiesioginė rinkodara).
 3. Lankytojas atverdamas Svetainę ir iššokusiame pranešime pažymėdamas „Sutinku“, sutinka, kad Slapukai būtų išsaugoti jo įrenginyje tokiu būdu, koks yra numatytas Lankytojo naudojamoje Naršyklėje. Skirtingų rūšių Slapukų naudojimas yra aprašytas šioje Slapukų politikoje. 
 4. Ši Slapukų politika yra neatskiriama Privatumo politikos dalis.
 5. Administratorius neatsako už žaląįskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Lankytojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Lankytojo žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Svetainės naudojimo. Administratorius taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimo Svetaine trikdžius ir/ar jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Administratoriumi veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 1. III. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI
 1. Kiekvieną kartą Lankytojui savo Naršklėje atvėrus Svetainę, gali būti sukurti: 1) ilgalaikiai Slapukai, kurie lieka Lankytojo įrenginyje po Lankytojo išsiregistravimo ir bus panaudoti Lankytojui vėl apsilankius Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Lankytojui baigus naršyti Svetainėje; 2) ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo Slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Lankytojui baigus naršyti Svetainėje. 
 2. Žemiau išvardinti Svetainėje naudojami Slapukai gali būti apibrėžti ir skirstomi pagal jų rūšis, aprašymą, sukūrimo momentą, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį. Svetainėje gali būti naudojamos tokios Slapukų rūšys:               1) būtinieji techniniai Slapukai – būtini tam, kad Lankytojas galėtų naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis (pvz., Seanso metu Lankytojo formose įvestos informacijos įsiminimas), prieiti prie apsaugotų Svetainės vietų. Be šių Slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų;                  2) analitiniai/veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek Lankytojų naudojasi Svetaine, kokį Turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui. Naudojant statistikos porūšio Slapukus, kurie renka anoniminę informaciją ir teikia jos ataskaitas, Svetainės Administratoriui tampa žinoma, kaip Lankytojai sąveikauja su Svetaine; 3) reklaminiai/trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Lankytojus dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui; 4) kiti Slapukai – su šių Slapukų pagalba yra užtikrinamas kitų Slapukų tinkamas veikimas.

Slapukas

Domenas

Tipas

Apibrėžimas

Trukmė

_fbp

.stiliauskodas.lt

Reklama

Slapukai naudojami „Facebook“ tinkle pateikti personalizuotas reklamas, pagal Lankytojo naršymo istoriją Svetainėje. 

3 mėnesiai

fr

.facebook.com

Reklama

„Facebook“ slapukas, skirtas „Facebook“  rodomai reklamai, net ir neregistruotiems Lankytojams

3 mėnesiai

Test_cookie

.doubleclick.net

Reklama

Šis slapukas naudojamas siekiant patikrinti, ar Lankytojo naršyklė palaiko slapukus

15 minučių

IDE

.doubleclick.net

Reklama

Šis slapukas naudojamas siekiant užregistruoti Svetainės Lankytojų veiksmus po reklamos peržiūros ar paslaudus ant jos ir pranešti apie šiuos veiksmus, tikslu įvertinti reklamos efektyvumą ir pateikti Lankytojui tikslinę reklamą.

1 metai 24 dienos

_ga

.stiliauskodas.lt

Analitinis

Registruoja unikalų Lankytojo ID, pagal kurį identifikuojama Lankytojo elgsena Svetainėje

2 metai

_gid

.stiliauskodas.lt

Analitinis

Šis slapukas naudojamas siekiant atskirti Lantytojus.

1 diena

_hjFirstSeen

.stiliauskodas.lt

Analitinis

Šis slapukas naudojamas nustatyti ar Lankytojas anksčiau lankėsi Svetainėje, ar tai yra naujas Lankytojas

30 minučių

__cfduid

.bootstrapcdn.com

Būtinas

„Cloudflare“ naudojamas slapukas, identifikuoja individualius Lankytojus, kurie naudojasi bendru IP adresu, ir taiko saugumo nustatymus kiekvienam atskiram Lankytojui. Negali būti atjungtas.

1 mėnuo

__cfduid

.chaport.com

Būtinas

„Cloudflare“ naudojamas slapukas, identifikuoja individualius Lankytojus, kurie naudojasi bendru IP adresu, ir taiko saugumo nustatymus kiekvienam atskiram Lankytojui. Negali būti atjungtas.

1 mėnuo

soundestID

.stiliauskodas.lt

Kita

„Stilaiuskodas.lt“ naudojamas slapukas, skirtas, kad Svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas jų veikimas. 

Sesijos

omnisendAnonymousID

.stiliauskodas.lt

Kita

Skirtas užšifruoti kiekvieno Lankytojo duomenis ir sekti veiksmus atliktus Svetainėje. Kiekvienas Lankytojas yra anonimiškas ir jo identifikuoti neįmanoma.

1 metai 

soundest – views

.stiliauskodas.lt

Kita

Naujienlaiškių siuntimo įrankio slapukas. Renkama informacija yra skirta reklaminio turinio tobulinimui.

Sesijos

_hjid

.stiliauskodas.lt

Kita

Slapukas renka informaciją apie Lankytojų elgseną Svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

1 metai

chaport-60094293bd32aa4c36adbbc5

.stiliauskodas.lt

Kita

   

_hjlncludedlnPageviewSample

.stiliauskodas.lt

Kita

 

2 minutės

_hjAbsoluteSessionlnProgress

.stiliauskodas.lt

Kita

 

30 minučių

chaport-6009423bd32aa4c36adbbc5

server.chatport.com

Kita

 

100 metų

_gat

.stiliauskodas.lt

Našumo

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą.

1 minutė

 1. IV. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS
 1. Lankytojui suteikiama teisė Slapukus valdyti ir jų atsisakyti per savo naudojamos Naršyklės nustatymus, pasirenkant, kuriuos Slapukus norima palikti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galima atsisakyti bet kuriuo metu ištrinant iš savo Naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Lankytojo naudojamos Naršyklės. Norint daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Naršyklėje įdiegtus Slapukus būtina apsilankyti naudojamos Naršyklės puslapyje arba peržiūrėti trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms: Chrome; Mozilla; Edge; Safari; Opera, kuri lengvai aptinkama elementarios google.com paieškos būdu.
 2. Lankytojui taip pat suteikiama teisė bet kada atšaukti savo duotą Sutikimą dėl Slapukų naudojimo, pateikiant Administratoriui Prašymą Svetainėje nurodytais kontaktais. Visiškam Slapukų pašalinimui iš Lankytojo įrangos yra būtinas jų ištrynimas, kaip apibrėžta 19 p. 
 3. Lankytojas, atsisakęs Slapukų ir juos ištrynęs iš savo Naršyklės, prisiima visą riziką, kad apsilankęs Svetainėje nebegalės gauti pilnų Svetainėje teikiamų Paslaugų ar pageidaujamos Paslaugų kokybės.
 1. V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Ši Slapukų politika gali būti atnaujinama arba pakeista be atskirto pranešimo, atsižvelgiant į Slapukų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus bei visuotinai Europos Sąjungoje priimtą su Slapukų naudojimu susijusią gerąją praktiką. Jei po Slapukų politikos pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetaine ir/ar jos teikiamomis Paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 2. Papildomos konsultacijos dėl Slapukų politikos teikiamos Svetainėje nurodytais kontaktais.